Plantaardige productie

Voor de akker- en tuinbouw wordt gewerkt aan technologieën die bijdragen in een efficiëntere en duurzamere teelt van gewassen in de praktijk. Hiervoor wordt een combinatie van sensortechnologie, dataverwerking en toepassingstechnologie toegepast. .

Om variabiliteit binnen het perceel in kaart te brengen kunnen verschillende sensoren worden gebruikt (camera’s, hyperspectrale sensoren, lidar, reflectiesensoren, weegcellen, bodemscanners,…). Deze kunnen worden toegepast vanop verschillende platformen (tractor, oogstmachine, robot, drone of statisch) voor het monitoren van parameters m.b.t. de bodem, het gewas en het klimaat, vb. de plaatsen met een hogere onkruid- of ziektedruk, of zones met verschillen in bodemcompactie.

Sensoren generen een grote hoeveelheid (big) data, waarop dataverwerkingsalgoritmes (o.a. artificiële intelligentie, machine learning, deep learning) moeten toegepast worden om nuttige informatie te extraheren. Hieruit kunnen via beslissingsmodellen taakkaarten gemaakt worden voor plaatsspecifieke bewerking (bvb. het uitvoeren van een diepe bewerking) of plaatsspecifieke (variabele) toepassing van producten (gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, vloeibare mest, organische mest, kalk). Hierbij wordt de bewerking/dosis aangepast aan de specifieke noden van het gewas of de bodem.

We beschikken over de competenties voor het ontwikkelen en testen van prototypes, vaak in samenwerking met technologieleveranciers en landbouwers, bvb. voor het oogsten van nieuwe gewassen. Ook voor het automatiseren van processen en de ontwikkeling van robots is expertise aanwezig.

Lees meer over onze realisaties