Search results for Pluimvee

pluimveeloket.be

Zeer divers pluimvee-onderzoek aan het ILVO!

Zeer divers pluimvee-onderzoek aan het ILVO!

ZEER DIVERS PLUIMVEE-ONDERZOEK AAN HET ILVO! ILVO-onderzoekers stelden op 2 april hun recente onderzoeksresultaten van varkens en pluimvee voor. De studiedag werd voor het eerst ingericht door het Pluimvee- en Varkensloket voor beide diersoorten samen. Met zo’n 170 aanwezigen bleek dit concept in de smaak te vallen.

News | 15/03/2021

ILVO went looking for another type of chicken

In project "De Andere Kip" partners Inagro, ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Landsbond Pluimvee and Ghent University set out to find an alternative Flemish broiler..

Pluimvee- en konijnenhouderij;

News | 07/06/2021

Heat plan for poultry

In the LA project COOLCHICKS, ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Pehestat, University of Ghent and Lanupro are looking for improvement strategies.

Pluimvee- en konijnenhouderij;

Standard pages

Mitigating measures for odor emissions

(In Dutch) Milderende maatregelen voor geuremissies afkomstig van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen (pdf - aangepaste versie sinds 30/09/201Circular This letter applies to existing pig or poultry stables (i.e. stables that are not constructed according to the list of low ammonia emission stables), which in the past have given rise