Living Lab Agrifood Technology

Agrifood Technology is het living lab van ILVO dat bedrijven en sectoren helpt met engineering van agrovoedingsprocessen. De doelstelling is om processen uit de tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en voedselverwerking duurzamer en efficiënter te maken. Onze expertise ligt binnen mechanisatie, automatisatie, prototypering, sensortechnologie en digitalisatie in de agrovoeding.

Verhalen

Aanpak van ons living lab:

Typerend voor onze aanpak is de cyclus van ontwerpfase, prototypebouw en praktijktesten die meermaals doorlopen wordt om te komen tot praktijkrelevante oplossingen. Ook demonstraties spelen daarin een rol. Relevante gebruikers, technologieaanbieders, kennisinstellingen en praktijkcentra worden waar mogelijk reeds in dit ontwikkelingsproces betrokken, om tot marktklare technologische innovaties te komen. Op maat van uw vraag, confidentieel, en met een sterk netwerk aan partners, zoeken we samen naar oplossingen.

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren

Onze thema's

Updates

Algemeen 30/03/2021

Vlevavlees

hyperspectrale camera die stuk varkensvlees inscant
In dit project wordt de haalbaarheid van (hyper)spectrale technologie voor objectieve bepaling van kwaliteitsparameters van varkensvlees onderzocht
Algemeen 30/03/2021

Living Lab Agrifood 4.0

Demo foodpilot
Visie-inspectie (RGB, multispectraal, hyperspectraal) kan gebruikt worden om processen of kwaliteitscontrole te automatiseren of om traceerbaarheid te verbeteren.
Algemeen 30/03/2021

CIMAT

Robot
Binnen dit project wordt in co-creatie met landbouwers en mechatronicabedrijven een prototype van een robot en bijhorende implementen ontwikkeld.
Algemeen 30/03/2021

Anomaliedetectie aardappel

foto aardappelveld
In dit project wordt toepassing van semi-supervised learning onderzocht voor anomaliedetectie in de aardappelteelt als beslissingsondersteunende tool voor de landbouwer en adviseur.
Algemeen 30/03/2021

Clawcare

Koeklauw
Het project Clawcare wil de huidige aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven op preventief en curatief vlak actualiseren en verbeteren.
Algemeen 30/03/2021

Innoseta

Logo innoseta
Er is een waaier aan innovaties en goede praktijken voorhanden voor het toepassen van gewassenbescherming In dit project wordt dit alles op een overzichtelijke manier gebundeld in een online databank.