Living Lab Agrifood Technology

Agrifood Technology is het living lab van ILVO dat bedrijven en sectoren helpt bij de innovatie van agrovoedingsprocessen. De doelstelling is om processen uit de tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en voedselverwerking duurzamer en efficiënter te maken. Onze expertise ligt binnen mechanisatie, automatisatie, prototypering, sensortechnologie en digitalisatie in de agrovoeding.

Verhalen

Aanpak van ons living lab:

Typerend voor onze aanpak is de cyclus van ontwerpfase, prototypebouw en praktijktesten die meermaals doorlopen wordt om te komen tot praktijkrelevante oplossingen. Ook demonstraties spelen daarin een rol. Om tot marktklare technologische innovaties te komen, worden waar mogelijk relevante gebruikers, technologieaanbieders, kennisinstellingen en praktijkcentra reeds betrokken in dit ontwikkelingsproces. Op maat van uw vraag zoeken we samen naar oplossingen, binnen een sterk netwerk aan partners maar toch confidentieel.

Onze thema's

Updates

Algemeen 25/08/2022

OpsDrone workshop agroconsultants

Drones
In kader van het OpsDrone project wordt op 6 september een workshop georganiseerd voor agroconsultants rond de mogelijkheden en beperkingen van UAV- en satellietplatforms voor variabele stikstoftoepas...
Algemeen 10/05/2022

Innovatieve spuittechnieken samenbrengen en verspreiden

INNOSETA logo en tractor met spuittechnologie
Het project INNOSETA is afgelopen. Er wordt een overzicht gegeven hoe het project de innovatiekloof tussen onderzoek en ontwikkelaars van spuittechnologieën en eindgebruikers heeft trachten dichten.
Algemeen 14/07/2021

AI4Agriculture

Drone met 5G mast
Dit project combineert het potentieel van artificiële intelligentie met het gebruik van cameratechnologie voor plaatsspecifieke onkruiddetectie.