Algemeen AI4Agriculture

14/07/2021

Dit onderzoek kadert in het Smart Agri Hubs project, een Europees project dat digitale innovatie in de Europese agro-voedingsindustrie wil stimuleren.

Doel: Zowel op economisch, ecologisch als maatschappelijk vlak neemt het belang van gereduceerd middelengebruik bij onkruid- en ziektebestrijding in de akker- en tuinbouw toe. Via dit project wordt het potentieel van artificiële intelligentie (AI) gecombineerd met het gebruik van RGB-, multi- en hyperspectrale camera’s om de ziekte- en onkruiddruk in gewassen in kaart te brengen. Met deze technologie kan de landbouwer of loonwerker de juiste middelen, aan de juiste concentratie, op de juiste plaats toepassen met een efficiëntere ziekte- en onkruidbestrijding als resultaat.

Hoe het werkt: Op de spuitboom van spuitmachines van loonwerkers die bij het project betrokken zijn werden camera's gemonteerd. Hiermee wordt data in praktijkomstandigheden gecapteerd. Via een drone, voorzien van een camera worden percelen van betrokken landbouwers in beeld gebracht. Alle data die in deze eerste fase van het project worden verzameld, worden in een tweede fase gebruikt voor de ontwikkeling van detectie-algoritmes op basis van Artificiële Intelligentie (AI).

Er wordt gefocust op twee teelten: aardappel en maïs.

Bij aardappelen ligt de focus op onkruid- en ziektedetectie (Alternaria solani).

Bij maïs wordt gefocust op onkruiddetectie net voor de correctiebehandeling. De ontwikkelde modellen zullen als input dienen om taakkaarten te ontwikkelen die de landbouwer of loonwerker kan gebruiken voor het uitvoeren van variabele bespuitingen, of voor real-time aansturing van de spuitmachine.

Op 24 juni 2021 realiseerden we in samenwerking met Proximus en de onderstaande projectpartners een demonstratie van wat 5G, onkruiddetectie via AI en autonome drone kunnen verwezenlijken. Door gebruik te maken van deze technologieën kunnen we in real-time een taakkaart maken voor de plaats specifieke bespuiting van onkruiden in maïs.

Living Lab aanpak: Binnen het project staat een living-lab aanpak centraal. Wetenschappelijke experts (ILVO, UGent) werken binnen het Living Lab samen met landbouwers, loonwerkers, innovatiehubs (SDF en Flanders Food), innovatiesteunpunt en technologieproducenten van camera's (Imec), drones en robots (Exobotic) en software voor Artificiële Intelligentie (Robovision) om de doelstellingen van het project tot een goed eind te brengen. Samenwerking met landbouwers en loonwerkers is hierbij zeer belangrijk. Van bij het begin wordt beroep gedaan op hun uitgebreide praktijkkennis en wordt hun feedback gebruikt bij de vormgeving van de technologische oplossingen, bovendien kan op die manier data gecapteerd worden onder realistische praktijkomstandigheden kan de technologie op die manier in de praktijk worden getest, geëvalueerd en gedemonstreerd.

Relevantie: Het AI4Agriculture-project is een perfecte illustratie van de werking van het living lab. De landbouwer en loonwerker zijn een belangrijke partner bij het project en gedurende het hele proces staat kennisuitwisseling tussen hen, de technologiebedrijven en academische experts centraal. Ook geeft dit project de relevantie van het testen van innovatie in de praktijk weer. Door de experimenten in praktijkomstandigheden uit te voeren, werden immers een aantal uitdagingen voor deze technologie blootgelegd. Deze feedback is de aanzet voor verdere optimalisatie van deze veelbelovende technologie.

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op!

Logo SAH partners
Robovision Logo
Flanders Food Logo
Logo Innovatiesteunpunt

Vragen?

Contacteer ons

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology