Algemeen OpsDrone workshop agroconsultants

25/08/2022
ILVO drones
ILVO drones


De monitoring van de biomassa is een van de interessantste parameters voor de raming van de oogst en de opbrengst van de teelt van vollegrondsgroenten. Dit is zelfs nog belangrijker voor landbouwers in een kapitaalintensieve teelt zoals prei. Remote sensing platformen zoals satellieten en UAV leveren cruciale gegevens om plantengroeimodellen te kalibreren en in de ondersteuning van besluitvorming voor locatiespecifieke bemestingsstrategieën.

Weinig studies vergelijken echter de kosten en baten van UAV-gegevens met vrij beschikbare satellietgegevens. In dit voorbeeld worden multispectrale drone- en satellietbeelden verzameld voor één studieveld gedurende één groeiseizoen. Beide datasets worden gekalibreerd en gevalideerd met schattingen van de verse biomassa (ton/ha) en de stikstofopname door planten (kg N/ha) op basis van destructieve metingen in het veld.

De kosten van de modelfouten (over- en onderschatting van biomassa en N-opname) worden gecombineerd met de verwerkings-, datacorrectie- en datavolumekosten van de twee platvormen. Wanneer dit wordt vergeleken met de netto baten van prei-opbrengst, kan een minimum oppervlakte worden bepaald om break-even te draaien (baten = kosten).

Deze casestudie kan de eerste inzichten verschaffen in de mogelijkheden en beperkingen van UAV- en satellietplatforms voor variabele stikstoftoepassingen in kapitaalintensieve gewassen zoals prei. Op 6 september wordt een workshop georganiseerd om deze casestudie toe te lichten in het kader van het OpsDrone project. Meer informatie over deze workshop vindt u hier.

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant