Grazing Cow Monitor

 

De grazing cow monitor is één van de use cases in het IOF2020-project. Dit Europese project wil het gebruik van technologie en data in de landbouwsector wil stimuleren.

Doel: Veehouders in het Verdronken Land van Saeftinghe, een groot slikke- en schorrengebied op de grens tussen België en Nederland, moeten dagelijks al hun runderen lokaliseren om er zich van te verzekeren dat geen enkele koe vast kwam te zitten in een van de vele, diepe geulen in het landschap. Wanneer een koe lang in zo’n geul blijft vastzitten, kan dit immers fataal aflopen. Deze tijdrovende zoekactiviteit kan door gebruik van GPS worden vereenvoudigd.

Living lab aanpak: Het initiële doel van dit project was om via GPS-trackers de weidegang van melkvee te monitoren om zo certificatie van weidemelk te vereenvoudigen. In  samenwerking met ILVO, Inagro en een technologieproducent werd een prototype ontwikkeld dat bij melkveehouders werd uitgetest. Uit het onderzoek bleek echter dat de betalingsbereidheid bij melkveehouders te laag was om rendabel te zijn voor de technologieproducent. Het inzetten van de GPS-trackers voor het lokaliseren van rundvee in het Verdronken Land Van Saeftinghe bleek wel rendabel. Voor veehouders in deze regio zorgt de technologie immers voor een enorme tijdsbesparing en kan ze bovendien koeienlevens redden. Het prototype werd voor dit doel aangepast en wordt momenteel nog bij een veehouder getest en aangepast o.b.v. zijn feedback. De resultaten zijn erg positief: al 2 koeien konden dankzij het systeem worden gered. De veehouder kan de GPS-data bovendien gebruiken om te bewijzen dat zijn runderen een groot deel van het jaar in dit zilte gebied grazen, waardoor hij zijn vlees als “pré-salé” kan verkopen.

Koe met GPS tracker

Relevantie: Het betrekken van de verschillende stakeholders en het evalueren van de technologie in een multidisciplinaire context resulteerde in een duidelijke meerwaarde voor alle betrokken partijen. De technologieproducent verkreeg een rendabel businessmodel, de landbouwer een duidelijke kostenvoordeelanalyse en een gebruiksvriendelijke technologie die het lokaliseren van zijn vee vereenvoudigt en koeienlevens kan redden.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van IOF2020.

Logo ILVO
Logo Inagro
Logo IoF