Approach

Als living lab onderscheiden we ons vanwege onze aanpak. Om te streven naar praktijkrelevante oplossingen, hanteren we een cyclus van ontwerpfase, prototypebouw en praktijktesten, die vaak meermaals doorlopen wordt. Ook demonstraties spelen daarin een rol. Relevante gebruikers, technologieaanbieders, kennisinstellingen, praktijkcentra worden waar mogelijk in dit ontwikkelingsproces betrokken.

Door interactie met stakeholders uit de sector capteren we uitdagingen of vragen uit de praktijk. In het ontwikkelingsproces dat volgt, geloven we in de meerwaarde van co-creatie. Samewerking tussen verschillende spelers uit de sector leidt tot interessante uitwisseling van kennis en ervaring en de bouw van prototypes die vervolgens in de praktijk getest en gefinetuned konden worden.