Aanpak

Als living lab onderscheiden we ons vanwege onze aanpak. Om te streven naar praktijkrelevante oplossingen, hanteren we een cyclus van ontwerpfase, prototypebouw en praktijktesten, die vaak meermaals doorlopen wordt. Ook demonstraties spelen daarin een rol. Relevante gebruikers, technologieaanbieders, kennisinstellingen, praktijkcentra worden waar mogelijk in dit ontwikkelingsproces betrokken.

Door interactie met stakeholders uit de sector capteren we uitdagingen of vragen uit de praktijk. In het ontwikkelingsproces dat volgt, geloven we in de meerwaarde van co-creatie. Samenwerking tussen verschillende spelers uit de sector leidt tot interessante uitwisseling van kennis en ervaring, en de bouw van prototypes die vervolgens in de praktijk getest en gefinetuned worden

Samenwerking start met een vrijblijvend gesprek. Hierin wordt de vraag geanalyseerd, en bekeken in welke richting een oplossing gezocht kan worden. Vaak is het nuttig om in samenspraak hiervoor ons netwerk van eindgebruikers, technologieaanbieders, kennisinstellingen en praktijkcentra te contacteren. Een project doorloopt doorgaand verschillende cycli van ontwerpfase, prototypebouw en praktijktesten op of in onze proefvelden, serres, stallen en voedingsfabriek.

Project partners
logo ILVO Logo smart digital farming Logo food pilot Logo Flanders Food

Vragen?

Contacteer ons

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology