Verhalen

Filter

Algemeen 14/07/2021

AI4Agriculture

Drone met 5G mast
Dit project combineert het potentieel van artificiële intelligentie met het gebruik van cameratechnologie voor plaatsspecifieke onkruiddetectie
Algemeen 14/07/2021

CIMAT

Foto robot in veld
Binnen dit project wordt in co-creatie met landbouwers en mechatronicabedrijven een prototype van een robot en bijhorende implementen ontwikkeld.
Algemeen 14/07/2021

Spectrale meetmethoden voor vers vlees

Spectraal meten vers vlees
De vraag naar snelle detectiemethoden die toepasbaar zijn op de productielijn groeit snel. In het kader van het VLAIO Vlevavlees project werden enkele methoden getest voor hun toepasbaarheid aan de sl...
Algemeen 30/03/2021

Living Lab Agrifood 4.0

Demo foodpilot
Visie-inspectie (RGB, multispectraal, hyperspectraal) kan gebruikt worden om processen of kwaliteitscontrole te automatiseren of om traceerbaarheid te verbeteren.
Algemeen 30/03/2021

Anomaliedetectie aardappel

foto aardappelveld
In dit project wordt toepassing van semi-supervised learning onderzocht voor anomaliedetectie in de aardappelteelt als beslissingsondersteunende tool voor de landbouwer en adviseur.
Algemeen 30/03/2021

Clawcare

Koeklauw
Het project Clawcare wil de huidige aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven op preventief en curatief vlak actualiseren en verbeteren.