Over ons

Het Living Lab Agrifood Technology is een initiatief van ILVO, het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek, en steunt op een uitgebreid netwerk van stakeholders waarmee intensief wordt samengewerkt. Het concept ‘Living Lab’ is ontstaan in Europa als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door allerhande actoren te laten samenwerken. Binnen het living lab Agrifood Technology wordt gefocust op het gebruik van innovatieve technologie om de efficiëntie van agro-voedingsprocessen in Vlaanderen te optimaliseren, en tegelijk de impact van deze processen op duurzaamheid te reduceren.

Ons living lab is gecertifieerd lid van het European Network of Living Labs en onze aanpak volgt hun framework.

Agrifood Technology wil technologische innovatie stimuleren en oplossingen bereikbaar maken voor alle spelers in de agro-voedingssector. Niet alleen landbouwers, loonwerkers en voedingsverwerkende bedrijven maar ook producenten van technologie kunnen er via kennisuitwisseling en proefprojecten hun ideeën uitwerken en optimaliseren samen met andere stakeholders.

De kerntaken van het living lab zijn:

  1. De samenwerking en wisselwerking tussen actoren in de agro-voedingssector faciliteren via co-creatie, om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen
  2. In interactie gaan en op die manier de noden en uitdagingen uit de praktijk capteren om processen in land- en tuinbouw, in veeteelt en in de voedingsindustrie te optimaliseren door inzet van technologie
  3. Kennis over en ervaringen met innovatieve en duurzame technologie verspreiden, sensibiliseren en advies leveren op maat van de eindgebruiker

Het Living Lab is ingebed in de organisatie van ILVO wat betekent dat er gesteund kan worden op de uitgebreide en multidisciplinaire expertise van meer dan 600 werknemers met specifieke kennis over landbouw en voeding. Om deze kerntaken te verwezenlijken, steunt het Living Lab op de infrastructuur en expertise van ILVO. Meer dan 200 ha proefvelden, 15.000 m² proefserres, 20.000 m² proefstallen en een atelier voor prototypebouw staan naast de meer dan 40 geaccrediteerde labo’s en de Food Pilot (een voedingspilootfabriek) ter beschikking. Deze infrastructuur wordt ingezet voor het ontwerpen, ontwikkelen, evalueren en demonstreren van nieuwe, data-gedreven technologie in de praktijk.

Over ons

Agrifood Technology kan terugvallen op een uitgebreid netwerk van stakeholders. Dit netwerk omvat zowel landbouwers, voedingsbedrijven, praktijk- en onderzoekscentra, kenninsinstellingen, innovatiehubs, beleidsmakers, maar ook technologiebedrijven en aanleverende industrie. Via een sterke samenwerking met Flanders Food (het innovatieplatform voor innovatie en duurzaamheid in de agro-voedingssector) en de Food Pilot beschikken we over connecties binnen een uitgebreid netwerk van voedingsverwerkende bedrijven. Bovendien zit het living lab stevig ingebed in het Vlaams en Europees netwerk voor digitale innovatie. Een belangrijke partner hierbij is het platform Smart Digital Farming dat digitale innovatie in de Vlaamse landbouwsector wil stimuleren.

Deze expertise en infrastructuur in combinatie van het uitgebreide netwerk van stakeholders uit de agro-voedingssector maakt een kwalitatieve, sterk multidisciplinaire aanpak mogelijk. Zo helpt het Living Lab Agrifood Technology innovatie van de Vlaamse agro-voedingssector samen met u vooruit!

Wist u dat er binnen ILVO nog op vier andere domeinen living labs actief zijn en waar we intensief mee samenwerken? Klik hier voor meer informatie