Expertise

De focus van ons living lab omvat drie verschillende domeinen: akker- en tuinbouw en veeteelt, waarbij de landbouwer centraal staat en voedingsverwerking waarbij voedingsverwerkingsbedrijven als eindgebruikers van technologie fungeren.

ILVO

We steunen hierbij op de infrastructuur van ILVO en de expertise van meer dan 600 werknemers met specifieke kennis over agro-voedingsprocessen. Hierbij kunnen we gebruik maken van 200 ha proefpercelen, 15 000 m² serres, meer dan 20 000 m² stallen waaronder een nieuwe varkenscampus en rundveestal, geaccrediteerde labo's en testinfrastructuur, een operationele (digitale) boerderij, een pilootfabriek voor voedingsverwerking en een volledig uitgerust atelier voor prototypebouw.

Netwerk

Daarnaast kunnen we ook rekenen op de kennis we ook op de maar ook op ons breed netwerk van stakeholders in de agro-voedingssector waar we intensief mee samenwerken: onderzoeks- en praktijkcentra, digitale innovatie-hubs zoals Smart Digital Farming en Flanders Food, technologiebedrijven, aanleverende industrie, adviseurs, overheid, etc. maar ook de eindgebruikers die heel wat praktijkkennis over hun productieprocessen hebben (Tacit Knowledge).

Focus

Binnen het kader van precisielandbouw, ligt onze focus zowel bij plantaardige (Precision Crop Farming als dierlijke (Precision Livestock Farming) productie. Het koppelen van verschillende soorten data, niet enkel binnen het landbouwbedrijf maar ook met andere stappen in de agro-voedingsketen biedt heel wat mogelijkheden en kansen voor de toekomst,. Niet enkel voor de landbouwer, maar ook voor verwerkende bedrijven, de consument en andere actoren in de sector. IoT en big data spelen zullen hier een belangrijke rol in spelen.