Algemeen Clawcare

30/03/2021

Het project "Clawcare" wil de huidige aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven op preventief en curatief vlak actualiseren en verbeteren. Dit moet leiden tot een reductie in het voorkomen van klauwproblemen en kreupelheid bij melkvee.

Klauwproblemen zijn één van de belangrijkste aandoeningen op moderne melkveebedrijven omwille van hun economische impact en invloed op het welzijn van de dieren. Door gebruik van innovatieve tools zoals infrarood camera's kunnen letsels vroegtijdig worden gedetecteerd. Dit omdat er in de zone waar zich een letsel voordoet temperatuursstijgingen waarneembaar zijn door de hogere doorbloeding in het ontstoken weefsel. Deze lokale temperatuursstijging wordt op een automatische manier gedetecteerd door gebruik te maken van een zelflerend beeldverwerkingsalgoritme. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met melkveebedrijven, professionele klauwbekappers en dierenartsen om toepasbaarheid van de ontwikkelde technologie in de Vlaamse melkveesector te verzekeren en data te capteren onder diverse, representatieve omstandigheden. Betrokken melkveehouders krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingsmomenten om van start te gaan met de innovatieve tools die ontwikkeld worden binnen het project.

Vragen?

Contacteer ons

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology