Algemeen Innovatieve spuittechnieken samenbrengen en verspreiden

10/05/2022

INNOSETA is een H2020 project dat de innovatiekloof tussen het onderzoek en ontwikkelaars van spuittechnologieën en eindgebruikers wil dichten door middel van spuitinnovaties in een centraal, zelfvoorzienend thematisch netwerk te bundelen; het INNOSETA platform, dat ondertussen 479 geregistreerde gebruikers telt. Op dit innovatieve platform zijn momenteel 342 industriële producten, 77 onderzoeksprojecten, 416 opleidingsmaterialen en 203 artikelen vrij toegankelijk voor geïnteresseerde gebruikers. Er zijn dus in totaal meer dan 1000 SETA’s opgeladen op het platform, die vergezeld zijn van 2660 bestanden met extra info zoals afbeeldingen, aanvullende pdf-bestanden enz. Deze schat aan informatie, die via het INNOSETA-platform beschikbaar is, samen met het aantal bezoekers dat naar het platform surft, toont het belang van het platform en bijgevolg van het INNOSETA project op de landbouwgemeenschap. Meer dan 10000 unieke gebruikers hebben het INNOSETA-platform bezocht, waarvan 1153 gebruikers uit Spanje, 917 uit Italië, 903 uit Griekenland, 742 uit Frankrijk, 710 uit de Verenigde Staten, 555 uit België, 429 uit Polen en 387 uit Nederland. Afgezien daarvan wijs het aantal van 5,2 pagina’s per sessie op de grote belangstelling van bezoekers voor de inhoud van het platform. Dit heeft geleid heeft tot 94915 paginaweergaven van het platform, met een gemiddelde sessieduur van meer dan 5 minuten. Bovendien komt ongeveer 15% van de totale bezoekers terug om het platform opnieuw te bezoeken, wat bewijst dat het publiek betrokken is.

De impact van het project op jonge gebruikers blijkt zeer groot, aangezien 61% van het totale aantal sessies is uitgevoerd door mensen in de leeftijdscategorie van 18 tot 34 jaar. Er wordt verwacht dat mensen in deze leeftijdsgroep de komende jaren een cruciale rol zullen spelen bij de modernisering van de landbouw. Door met deze mensen in contact te treden, wordt de toepassing en integratie van moderne innovatieve instrumenten en systemen afgestemd op de landbouwproductie van de toekomst. Bovendien is de sectie “industriële producten” van het INNOSETA-platform de meest bezochte groep van SETA’s met ongeveer 4400 bekeken pagina’s, gevolgd door de sectie “opleidingsmateriaal” met 2700 bekeken pagina’s. De industriële producten met het hoogste aantal views zijn: een slim spuittoestel voor wijngaarden die optimale spuitcondities mogelijk maakt voor het verminderd gebruik van GBM op basis van kaarttechnologieën (INNOSETA | Waatic - Slim spuittoestel). Daarna volgde een gecontroleerde druppelapplicatie (CDA) met beperkte druppelgrootte spreiding (INNOSETA | Micron gecontroleerde druppelapplicatie (CDA)). Het derde meest bezochte industriële product was een beslissingsondersteunend systeem dat, afhankelijk van de weersomstandigheden, de ideale dag en het ideale uur voor het spuiten in de komende vijf dagen berekent en de resultaten op een interactieve kaart projecteert (INNOSETA | AGENSO Effispray - Kaart en kalender van optimale spuitomstandigheden).

Op basis van de bovengenoemde informatie heeft het INNOSETA-project zijn doelstelling bereikt om eindgebruikers in de landbouwsector te voorzien van kwalitatieve informatie, met als doel kennis makkelijker te laten doorstromen naar alle stakeholders betrokken bij het toepassen van GBM.

Innoseta

Vragen?

Contacteer ons

David Nuyttens

Onderzoeker ILVO

Reinout Godaert

Onderzoeker ILVO