Algemeen Spectrale meetmethoden voor vers vlees

14/07/2021
Spectrale meetmethoden getest voor vers vlees

Naast de klassieke meetmethoden die telkens één parameter per analyse bepalen, groeit de vraag naar snelle detectiemethoden die toepasbaar zijn op de productielijn. In het kader van het VLAIO Vlevavlees project werden enkele methoden getest voor hun toepasbaarheid aan de slachtlijn of bij de versnijding. Via spectrometers of hyperspectrale camera's kunnen kwaliteitsparameters van voedingsproducten op een contactloze, niet-destructieve, automatische manier at/inline ingeschat worden. In dit project wordt de haalbaarheid van deze technologie voor objectieve bepaling van kwaliteitsparameters van varkensvlees (Latissimus Dorsi) onderzocht.

Resultaten toonden aan dat hyperspectrale methoden potentieel bieden voor het bepalen van kleur, pH, intramusculair vetgehalte en in mindere mate ook van dripverlies, maar veel minder voor het bepalen van kookverlies en sensorische scores. Vermits het ging om intact vlees, en geen vermalen vlees, gaven camerabeelden betere resultaten dan puntmetingen. Maar puntmetingen bleken gemakkelijker toepasbaar in industriële omstandigheden en robuuster bij wisselende belichting.

parner logos

Vragen?

Contacteer ons

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology

Bert Callens

Onderzoeker dataverwerking