Algemeen Wikileeks

30/03/2021

Percelen worden vaak op een uniforme manier bemest. Veelal is er echter een aanzienlijke variatie in bodem- en gewaseigenschappen binnen het veld waardoor de plaatselijk noden verschillen. Binnen dit project wordt allerhande sensordata (bodemscans, bodemsensoren, drone- en satelliet beelden) gecombineerd om meer beredeneerd te bemesten in prei.

Verder wordt ook een kennisplatform rond precisietechnieken in de groententeelt opgezet.

Vragen?

Contacteer ons

Jérémie Haumont

Onderzoeker precision crop farming

Jonathan Van Beek

Onderzoeker ILVO