Algemeen XGain co-creatie workshop rond connectiviteit en technologische ontwikkeling in landelijke gebieden

03/04/2023
XGain

Graag nodigen wij u uit voor een co-creatie workshop van het XGain project.

Dit Europese project wil connectiviteit en technologische ontwikkeling in landelijke gebieden ondersteunen. De ontwikkeling van o.a. 5G, Internet of Things, Artificiële intelligentie en Edge en Cloud computing biedt enorm veel mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. Maar in landelijke gebieden moeten we rekening houden met restricties zoals beschikbare connectiviteit, elektriciteit, bereikbaarheid en natuurlijk ook budget en duurzaamheid.

Het XGain project zal daarom een tool ontwikkelen die advies geeft over welke connectiviteitstechnologie en andere IT-infrastructuur het meest geschikt is voor een bepaalde toepassing in een bepaalde regio, rekening houdend met sociale, economische en duurzaamheidsaspecten.

Daarnaast worden er casestudies uitgewerkt doorheen Europa die in landelijke gebieden technieken uittesten. In Vlaanderen willen we hiervoor focussen op het dichten van de digitale kloof tussen intensieve en extensieve veeteelt. ILVO zal in kader van het project een camera en sensoropstelling ontwikkelen om automatisch data te verzamelen van het gedrag van runderen tijdens begrazing in weides of natuurgebieden.

Het doel van deze workshop is om stakeholders met verschillende achtergronden samen te brengen en na te denken hoe deze kennistool een meerwaarde kan bieden. We willen graag de noden en verwachtingen van potentiële eindgebruikers waartoe u behoort gestructureerd in kaart brengen. Daarnaast willen tijdens deze workshop nagaan wat de belangrijkste beperkende factoren zijn voor technologische innovaties in landelijke gebieden.

De workshop zal plaatsvinden op 18 april 2023 van 9u-16u45 op de ILVO-campus (Burgmeester van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke, Zaal A+B).

Gelieve te registreren voor deze workshop via onderstaande link voor 9 april 2023: https://forms.gle/5nFbMiQsztLnsw3R8

Programma:

9u: Registratie & koffie

9u20: Introductie XGain project, ILVO use case & kennistool

10u30: Kennismaking

10u45: XGain Quiz (Introductie oefening)

11u: Pauze

11u15: World Café (Discussies in kleinere groepen rond 3 thema’s)

12u45: Lunch

13h30: Bespreking resultaten van world café

14u15: ADOPT workshop (Identificatie van innovatie barrières)

15u30u: Pauze

16u00: Bespreking van de resultaten van ADOPT

16u45: Wrap-up

Vragen?

Contacteer ons

Jérémie Haumont

Onderzoeker precision crop farming