Living Lab Agrifood Technology

Agrifood Technology is het living lab van ILVO dat bedrijven en sectoren helpt bij de innovatie van agrovoedingsprocessen. De doelstelling is om processen uit de tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en voedselverwerking duurzamer en efficiënter te maken. Onze expertise ligt binnen mechanisatie, automatisatie, prototypering, sensortechnologie en digitalisatie in de agrovoeding.

Verhalen

Aanpak van ons living lab:

Typerend voor onze aanpak is de cyclus van ontwerpfase, prototypebouw en praktijktesten die meermaals doorlopen wordt om te komen tot praktijkrelevante oplossingen. Ook demonstraties spelen daarin een rol. Om tot marktklare technologische innovaties te komen, worden waar mogelijk relevante gebruikers, technologieaanbieders, kennisinstellingen en praktijkcentra reeds betrokken in dit ontwikkelingsproces. Op maat van uw vraag zoeken we samen naar oplossingen, binnen een sterk netwerk aan partners maar toch confidentieel.

Onze thema's

Updates