Living Lab Agrifood Technology

Agrifood Technology is het living lab van ILVO dat bedrijven en sectoren helpt bij de innovatie van agrovoedingsprocessen. De doelstelling is om processen uit de tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en voedselverwerking duurzamer en efficiënter te maken. Onze expertise ligt binnen mechanisatie, automatisatie, prototypering, sensortechnologie en digitalisatie in de agrovoeding.

Verhalen

Aanpak van ons living lab:

Typerend voor onze aanpak is de cyclus van ontwerpfase, prototypebouw en praktijktesten die meermaals doorlopen wordt om te komen tot praktijkrelevante oplossingen. Ook demonstraties spelen daarin een rol. Om tot marktklare technologische innovaties te komen, worden waar mogelijk relevante gebruikers, technologieaanbieders, kennisinstellingen en praktijkcentra reeds betrokken in dit ontwikkelingsproces. Op maat van uw vraag zoeken we samen naar oplossingen, binnen een sterk netwerk aan partners maar toch confidentieel.

Onze thema's

Updates

Algemeen 14/07/2021

AI4Agriculture

Drone met 5G mast
Dit project combineert het potentieel van artificiële intelligentie met het gebruik van cameratechnologie voor plaatsspecifieke onkruiddetectie
Algemeen 14/07/2021

CIMAT

Foto robot in veld
Binnen dit project wordt in co-creatie met landbouwers en mechatronicabedrijven een prototype van een robot en bijhorende implementen ontwikkeld.
Algemeen 14/07/2021

Spectrale meetmethoden voor vers vlees

Spectraal meten vers vlees
De vraag naar snelle detectiemethoden die toepasbaar zijn op de productielijn groeit snel. In het kader van het VLAIO Vlevavlees project werden enkele methoden getest voor hun toepasbaarheid aan de sl...